Over ons

Wij geloven in een levendige fluitcommunity waar talent tot bloei komt!
 

Wat we doen

cursussen, coaching & concerten

NEFLAC Ensemble

Docenten Netwerk

Art Root Collective

repertoire

bijzondere projecten

Waar we voor staan

leren van en met elkaar – bij NEFLAC brengen we mensen samen om individueel en samen te groeien

muzikale ontdekkingsreis – optimale muzikale ontwikkeling in een veilige en inspirerende omgeving

mentale en fysieke fitheid – alleen als het allemaal klopt kan mooie muziek ontstaan

samenspel – samenspel is een muzikale wereld op zich die we iedereen willen meegeven

uitdragen en uitdagen – de uitdaging om publiek met muziek en performance te verrassen

meebewegen met de tijd – het goede behouden, en programma’s aanpassen als de tijd hierom vraagt

Visie

Een samenleving zonder muziek is ondenkbaar. Muziek verrijkt, verbindt, is goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, stimuleert de creativiteit en is bovenal leuk om te doen en om naar te luisteren. Muziek zet van alles in beweging!

Bij NEFLAC delen we een passie voor muziek, die zich vertaalt in het muzikaal verbinden van fluitisten waar dan ook in de fluitcommunity, en in extra begeleiding van fluittalent en jonge fluitprofessionals. Met onze cursussen, coaching en concerten creëren we de context voor hun muzikale ontwikkeling en hun ontwikkeling als musicus. Zodat zij muzikaal tot bloei kunnen komen, vaardiger worden op hun instrument en met veel plezier muziek maken en fluitspelen!

Samenspel en podiumervaring zijn wezenlijk onderdeel van muzikale ontwikkeling en vergroten het plezier in muziek maken. Samen optreden geeft meteen de kans om het publiek, en de volgende generatie, warm te maken voor fluitmuziek en kennis te laten maken met alle instrumenten in de fluitfamilie.

 

Educatieve Visie

De educatieve visie van NEFLAC – Eerst de mens, dan de musicus en dan de instrumentalist –, is een diep gevoelde werkelijkheid, waar al vanaf de oprichting (2009) aan wordt gebouwd en geschaafd. Dwarsfluit spelen is een holistische activiteit, en we besteden daarom aandacht aan de mentale en fysieke fitheid van iedere deelnemer. We sluiten inhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de leervraag van iedere deelnemer en tegelijkertijd bieden we hem of haar zicht op een mogelijke ontwikkeling voor het komende studiejaar.
We bieden bij NEFLAC niet alleen hoogwaardig onderwijs, we kijken ook naar wat in de wetenschappelijke literatuur bekend staat als ‘optimale condities van leren’. Daarbij staat het creëren van een veilige omgeving centraal, respect voor elkaar en een relatie op basis van gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat alle deelnemers gezien en gekend worden (buddy-systeem, kennismakingsspelletjes, ruimte voor gezelligheid), dat iedereen van iedereen leert (peer-learning, samenspel, groepslessen, fluitorkest) en dat we de wereld van de deelnemers vergroten middels het bieden van inspirerende workshops en kennismaking met topmusici.

Bij NEFLAC leren we van en met elkaar, en gaan ambitie, plezier en muzikaal perspectief hand in hand.

Doelstellingen Muzikale Ontwikkeling
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van gevorderde fluitleerlingen (13 t/m 18 jaar, Nederlandstalig)
  • Meer Nederlandse fluitisten in de vakopleiding fluit aan het conservatorium
  • Jonge professionele fluitisten (t/m 30 jaar, internationaal) verbreding en verdieping van hun vaardigheden bieden
  • Fluitdocenten ondersteunen in de lespraktijk
  • Bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van jongeren die niet vanzelfsprekend de weg naar het Nederlandse muziekleven weten te vinden (bijv. vluchtelingen).
Doelstellingen Fluitcommunity
  • Inspiratiebron zijn voor fluitisten, zowel amateurs als professionals
  • Cultuur van fluitorkesten en fluitensembles creëren in Nederland
  • Het Nederlandse publiek ‘meenemen’ in fluitmuziek en daarmee een volgende generatie warm maken voor dit instrument.
  • Dwarsfluit positioneren als eigentijds en veelzijdig instrument voor iedereen die muziek wil maken
  • Via social media fluitisten vanuit de hele wereld met elkaar verbinden.
Nederlandse Fluit Academie

Darthuizerweg 10

3956NK Leersum

+31 6 294 598 63

info@neflac.nl

ANBI 8203.46.640

KvK 3025 2608

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 8953 73