Over ons

Wat we doen

cursussen, coaching & concerten
NEFLAC Ensemble concerten
Art Root Collective
DocentenNetwerk
repertoire uitgeven
bijzondere projecten

Waar we voor staan

inspiratie
betrokken
plezier
ondernemend
kwaliteit
samen

Missie

EEN LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY IN NEDERLAND!

Verbinding via muzikale ontwikkeling en culturele samenwerking

Visie

Een samenleving zonder muziek is ondenkbaar. Muziek verrijkt, verbindt, is goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, stimuleert de creativiteit en is bovenal leuk om te doen en om naar te luisteren. Muziek zet van alles in beweging!

Bij NEFLAC delen we sinds de start in 2009 een passie voor muziek en vinden  we niets leuker dan aan de slag te gaan met jonge mensen. Hen rechtstreeks en via hun fluitdocenten te helpen in hun muzikale ontwikkeling en hun ontwikkeling als musicus. Zodat zij tot bloei kunnen komen, vaardiger worden op hun instrument en met veel plezier muziek maken en fluitspelen!

Concertpubliek staat niet direct te trappelen voor een concert met een fluitensemble of fluitorkest. Onbekend maakt ook in dit geval vaak onbemind, want iedereen die naar onze concerten komt, is razend enthousiast! Over de kwaliteit en het enthousiasme van de jeugd, de gevarieerde en boeiende fluitmuziek en de kennismaking met -voor hen – nieuwe instrumenten in de fluitfamilie. Het kan dus wel…!

Fluit heeft soms nog meer nodig om de plek te krijgen die het verdient in cultureel Nederland. Daar zetten wij ons voor in via bijzondere projecten.

Doelstellingen

Primair

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van enthousiaste en talentvolle fluitleerlingen (9-18 jaar, Nederlandstalig)
  • Meer Nederlandse fluitisten in de vakopleiding fluit aan het conservatorium
  • Jonge professionele fluitisten (tot 30 jaar, internationaal) verbreding en verdieping van hun vaardigheden bieden
  • Fluitdocenten ondersteunen in de lespraktijk.

Secundair

  • Inspiratiebron zijn voor fluitisten, zowel amateurs als professionals
  • Cultuur van fluitorkesten en fluitensembles creëren in Nederland
  • Het Nederlandse publiek ‘meenemen’ in fluitmuziek en daarmee een volgende generatie warm maken voor dit instrument.
  • Dwarsfluit positioneren als eigentijds en veelzijdig instrument voor iedereen die muziek wil maken
  • Bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van jongeren die niet vanzelfsprekend de weg naar het Nederlandse muziekleven weten te vinden (bijv. vluchtelingen).

Jouw steun maakt het mogelijk. Help je mee ?

10 Jaar Neflac Album!

Voor ons 10 JARIG BESTAAN maken we een ALBUM met de mooiste muziek met fluitensemble en -orkest! Ook Neflac Friends en voormalig gastsolisten Dominic Seldis (contrabas) en Eric Vloeimans (trompet) spelen mee. Voor dit project starten we een crowdfundingaktie. Kom 10 maart naar de aftrap, het ConTribute concert in Splendor, Amsterdam.

contrabasfluit

Mede mogelijk gemaakt door Neflac! De bruikleen van een Eva Kingma CONTRABASFLUIT VOOR ALLE PROFESSIONELE FLUITISTEN in Nederland.
Meer informatie bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Nederlandse Fluit Academie

Darthuizerweg 10

3956NK Leersum

+31 6 384 489 28

info@neflac.nl

ANBI 8203.46.640

KvK 3025 2608

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 8953 73