Missie, visie & doelen

Wij geloven in een levendige fluitcommunity waar ruimte is voor inspiratie, ontwikkeling en verbinding. Daarom is ons motto: Work hard, have fun and share your passion for music!

 

Wat we doen

cursussen, coaching & concerten

Neflac Ensemble

Docenten Netwerk

repertoire delen

bijzondere projecten

Waar we voor staan

samenspel – samenspel is een muzikale wereld op zich die we iedereen willen meegeven

leren van en met elkaar – bij NEFLAC brengen we mensen samen om individueel en samen te groeien

muzikale ontdekkingsreis – optimale muzikale ontwikkeling in een veilige en inspirerende omgeving

mentale en fysieke fitheid – alleen als het allemaal klopt kan mooie muziek ontstaan

uitdragen en uitdagen – de uitdaging om publiek met muziek en performance te verrassen

meebewegen met de tijd – het goede behouden, en programma’s aanpassen als de tijd hierom vraagt

Visie

Een samenleving zonder muziek is ondenkbaar. Muziek verrijkt, verbindt, is goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, stimuleert de creativiteit en is bovenal leuk om te doen en om naar te luisteren. Muziek zet van alles in beweging!

Voor ons is een levendige fluitcommunity een doel op zich én een voorwaarde om jongeren te kunnen inspireren fluit te gaan spelen, enthousiast en ambitieus door te gaan en eventueel te kiezen voor een conservatoriumopleiding. Een levendige fluitcommunity bruist van activiteit waardoor er van alles ontstaat en groeit.

Bij Neflac delen we een passie voor muziek, die zich vertaalt in het muzikaal verbinden van fluitisten waar dan ook in de fluitcommunity, en in extra begeleiding van fluittalenten en jonge fluitprofessionals. Met onze cursussen, coaching en concerten creëren we de context voor hun muzikale ontwikkeling en hun ontwikkeling als musicus. Zodat zij muzikaal tot bloei kunnen komen, vaardiger worden op hun instrument en met veel plezier muziek maken en fluitspelen!

Samenspel en podiumervaring zijn wezenlijk onderdeel van muzikale ontwikkeling en vergroten het plezier in muziek maken. Samen optreden geeft meteen de kans om het publiek, en de volgende generatie, warm te maken voor fluitmuziek en kennis te laten maken met alle instrumenten in de fluitfamilie. 

Educatieve Visie

De educatieve visie van Neflac – Eerst de mens, dan de musicus en dan de instrumentalist –, is een diep gevoelde werkelijkheid, waar al vanaf de oprichting (2009) aan wordt gebouwd en geschaafd. Dwarsfluit spelen is een holistische activiteit, en we besteden daarom aandacht aan mentale en fysieke fitheid van onze cursisten. We sluiten inhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de leervraag van iedere deelnemer en tegelijkertijd bieden we hem of haar zicht op een mogelijke ontwikkeling voor het komende studiejaar.
We bieden bij Neflac niet alleen hoogwaardig onderwijs, we kijken ook naar wat in de wetenschappelijke literatuur bekend staat als ‘optimale condities van leren’. Daarbij staat het creëren van een veilige omgeving centraal, respect voor elkaar en een relatie op basis van gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat alle deelnemers gezien en gekend worden (buddies, kennismakingsspelletjes, ruimte voor gezelligheid), dat iedereen van iedereen leert (peer-learning, samenspel, groepslessen, fluitorkest) en dat we de wereld van de deelnemers vergroten door het bieden van inspirerende workshops en kennismaking met topmusici.

Bij Neflac leren we van en met elkaar, en gaan ambitie, plezier en muzikaal perspectief hand-in-hand.

Doelen Muzikale Ontwikkeling
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van gevorderde fluitleerlingen (13 t/m 18 jaar, Nederlandstalig)
 • Doorstroming van Nederlandse fluitisten naar de vakopleiding fluit aan het conservatorium mede mogelijk maken
 • Jonge professionals (t/m 35 jaar) verbreding en verdieping van hun instrumentale en muzikale vaardigheden bieden
 • Fluitdocenten ondersteunen in de lespraktijk
 • Muziek brengen bij mensen die niet vanzelfsprekend de weg naar de concertzaal kunnen vinden
Doelen Fluitcommunity
 • Fluitisten, waar ook ter wereld en zowel amateurs als professionals, inspireren en met elkaar verbinden
 • Cultuur van fluitorkesten en fluitensembles creëren in Nederland
 • Het Nederlandse publiek ‘meenemen’ in fluitmuziek en daarmee een volgende generatie warm maken voor dit instrument
 • Dwarsfluit positioneren als eigentijds en veelzijdig instrument voor iedereen die muziek wil maken
Nederlandse Fluit Academie

Darthuizerweg 10

3956NK Leersum

info@neflac.nl

ANBI 8203.46.640

KvK 3025 2608

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 8953 73

 • Vul het formulier HELEMAAL in
 • Betaal de €20
 • Druk op VERZENDEN
 • Na verzending zie je een MEDEDELING met o.a. 'Dank voor je inschrijving...'
 • Zie je deze mededeling niet, probeer het dan nogmaals.
 • Heb je je wel ingeschreven, maar krijg je geen bevestiging, stuur dan een mail naar combiconcert2024@neflac.nl

Zie voor annuleringsregeling en het foto- en videobeleidde pagina algemene informatie en voorwaarden.

 

Aanmelden Combiconcert tm 18 jaar

14 april 2024 Zoetermeer