Culturele codes

3 codes in de culturele sector

De culturele sector hanteert 3 codes waar ook Neflac zich aan verbindt:

  • Governance Code Cultuur
  • Code Diversiteit & Inclusie
  • Fair Practice Code.

Hieronder leggen we kort uit hoe Neflac deze codes toepast.

Governance Code Cultuur

De Nederlandse Fluit Academie, een culturele ANBI, hanteert een bestuursmodel, waarbij het bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft, maar voor de dagelijkse uitvoering een kernteam van vijf zelfstandig werkende professionals heeft ingehuurd die een deel van hun tijd aan Neflac besteden.

Neflac hecht sterk aan:

  • transparantie: jaarlijkse publicatie van jaarcijfers en verslag op de Neflac website
  • open communicatie: betalingsvoorwaarden, annuleringsregeling en aansprakelijkheidsverklaring zijn helder en openbaar.
  • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: in de algemene voorwaarden op deze website staat een heldere aansprakelijkheidsverklaring en hoe Neflac omgaat met geschillen. een bindende beslissing neemt bij onoplosbare zaken.
  • privacy en data: het privacy beleid waarborgt de bescherming van persoonlijke gegevens met duidelijke procedures voor opslag, gebruik en verwijdering. Neflac respecteert het recht van deelnemers om bezwaar te maken tegen het gebruik van foto- en videomateriaal.

Neflac heeft een klein team, dat werkt met eenvoudige en effectieve procedures, waardoor iedereen altijd op de hoogte is van zijn of haar rol en verantwoordelijkheden.

Het bestuur kent een evenwichtige en deskundige samenstelling en is heel divers; een projectmanager uit de culturele sector, een moeder van een Neflac cursist, een voormalig Neflac deelnemer tevens muziekleraar, een artistiek programmeur en een allrounder met financiële en strategische ervaring. Het jongste bestuurslid is 27 jaar.

Het aspect van belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang wordt regelmatig getoetst binnen zowel het bestuur als het kernteam. Vanwege de zelfstandige status van de kernteamleden bestaat er geen hiërarchische verhouding tussen het kernteam en het bestuur. Zodoende is er ook geen sprake van belangenverstrengeling tussen de twee entiteiten.

De financiën en administratie zijn conform zorgvuldige afspraken geregeld. Betalingen boven de € 1.000 dienen voorafgaand aan de betaling door de penningmeester van het bestuur goedgekeurd te worden. De zakelijk leider verzorgt de financiële administratie en betalingen. De penningmeester verzorgt de controle en een financieel deskundige/belastingadviseur beoordeelt jaarlijks de financiële rapportage om transparantie en integriteit te waarborgen.

Naast het kernteam en het bestuur heeft Neflac een Comité van Aanbeveling. Zowel de functies in het bestuur als binnen het CvA zijn onbezoldigd.

Opvolging van bij de code behorende aanbevelingen:
Neflac omarmt de principes van de Governance Code Cultuur en volgt de aanbevelingen nauwgezet. Bij wijzigingen, zoals in het kernteam of bestuur, volgen we deze stappen:
Expertise en diversiteit: Gezien de beperkte omvang van ons kernteam, waarborgen we bij veranderingen eerst de benodigde expertise. Streven naar diversiteit is essentieel, rekening houdend met de schaarste op de arbeidsmarkt.
Jaarlijkse evaluatie: Het kernteam en bestuur evalueren jaarlijks elkaars functioneren in een open sfeer. Dit optimaliseert ons team en zorgt voor de juiste mensen op de juiste posities..

Deze aanpak versterkt ons streven naar een goed bestuur in overeenstemming met de Governance Code Cultuur en illustreert onze aandacht voor transparantie en diversiteit binnen onze organisatie.

 

Nederlandse Fluit Academie

Okeghemstraat 25 3L

1075 PK Amsterdam

info@neflac.nl

ANBI 8203.46.640

KvK 3025 2608

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 8953 73

BTW NL802346640B01