Algemene Voorwaarden

Scroll naar beneden voor ons Privacybeleid en Foto/video beleid

DEELNAME
Voor toelating tot een cursus moeten deelnemers de hele cursus kunnen bijwonen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Dag(deel) cursussen – geldt ook voor DocNet
Betaling van het cursusgeld dient binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving of factuurdatum te zijn voldaan. 
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of factuurdatum dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

NTK & JOP Zomeracademie
Uiterlijk 10 dagen na de datum op de toelatingsmail dient het volledige cursusgeld voor de Zomeracademie (inclusief kennismakingsdag) te zijn voldaan. Als het na 10 dagen niet op de Neflac bankrekening staan, dan vervalt de plaats.
Mocht, om welke reden dan ook, deelname aan de Zomeracademie minder dan 10 dagen voor aanvang worden bevestigd, dan dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Alumniplusdag
Met de inschrijving voor de AlumniPLUSdag verplicht de inschrijver zich om het inschrijfgeld te betalen. Een inschrijving wordt pas in overweging genomen als het inschrijfgeld op de Neflac bankrekening staat. Mocht de deelnemer op de reservelijst worden geplaatst en uiteindelijk geen plaats krijgen, dan wordt het inschrijfgeld terug betaald.
Na bevestiging van deelname door Neflac dient het cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan, anders vervalt de plek. De peildatum voor de 10 dagen is de datum op de toelatingsmail.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van een cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Bankgegevens
Nederlandse Fluit Academie, Leersum
Triodos Bank, Zeist
rekeningnummer NL86 TRIO 0786 8953 73

ANNULERINGSREGELING
Als Neflac een cursus annuleert wordt het volledige cursusgeld terug betaald.

Annulering door de deelnemer:
Dag(deel) cursussen – geldt ook voor DocNet

 • bij annuleren tot 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
 • bij annuleren tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

NTK & JOP Zomeracademie

 • kan de deelnemer, om welke reden dan ook, toch niet aanwezig zijn bij de kennismakingsdag, dan wordt het bedrag niet terug betaald.
 • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de Zomeracademie is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Alumniplusdag

 • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID
Voor de deelnemers wordt door de organisatie geen verzekering afgesloten. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aan de deelnemer overkomen ziekte of ongevallen, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de stichting.

Geschillen
Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de deelnemer en de Nederlandse Fluit Academie, treedt het bestuur van de stichting Nederlandse Fluit Academie met de betreffende persoon (of de ouders) in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij uiterlijk een maand nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter is voorgelegd.

Verantwoordelijkheid
De organisatie realiseert zich dat zij ook minderjarigen onder haar hoede heeft. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Alleen vanaf 18 jaar mag met mate alcohol gedronken worden. Drugs zijn niet toegestaan, ook geen softdrugs. Roken is alleen buiten toegestaan. Er wordt ongemengd geslapen. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten en op eigen kosten naar huis reizen. De organisatie zal er alles aan doen om te voorkomen dat zich uitzonderlijke situaties voordoen.

Begeleiding
Voor de ouders: wanneer uw kind bij ons een cursus volgt, wilt u er zeker van zijn dat hij of zij perfect begeleid wordt. Ook als uw kind wat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld door een dieet, medicatie of een bijzondere situatie thuis. Laat u ons dat vooraf a.u.b. weten.

Bereikbaar
Tijdens de Zomeracademie is de organisatie 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. In de bevestigingsbrief aan de deelnemers zullen de telefoonnummers bekend gemaakt worden.
Wij vragen ook aan de deelnemers om ons een contactpersoon en telefoonnummer te geven voor het geval er iets met een deelnemer gebeurt.

PRIVACYBELEID

Wij slaan de gegevens die je via inschrijfformulieren of e-mail aan ons verstrekt op in onze database. We bewaren de gegevens tot wij een verzoek van jou ontvangen om de gegevens te verwijderen. We gebruiken de gegevens alleen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om eventueel met je te communiceren over die activiteiten. Om de gegevens die wij van jou bewaard hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kun je mailen naar info@neflac.nl.

Wij sturen een deelnemerslijst met woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer naar alle deelnemers van de betreffende activiteit. Als je dit niet op prijs stelt, laat het ons dan weten.

FOTO/VIDEO BELEID

Bij Neflac worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop deelnemers aan Neflac activiteiten en publiek mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, werving en voorlichtingsmateriaal. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Neflac gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind of een andere betrokkene desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. Bezwaar maken tegen het gebruik van foto/video materiaal kan schriftelijk bij Nederlandse Fluit Academie, Darthuizerweg 10, 3956 NK Leersum.
Richtlijnen:

 • Als deelnemers aan Neflac activiteiten niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • Neflac zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Voor de publicatie van foto’s (ook op de Neflac website) wordt niet van tevoren toestemming gevraagd aan deelnemers. Wanneer een betrokkene bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd.
 • Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het beeldmateriaal te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,− publicatie levert commercieel gezien schade op,− de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,− publicatie is schadelijk voor het imago,− het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.

&  & DEELNAME
Voor toelating tot een cursus moeten deelnemers de hele cursus kunnen bijwonen.                        
Scroll naar beneden voor ons Privacybeleid en Foto/video beleid

BETALINGSVOORWAARDEN

Dag(deel) cursussen – geldt ook voor DocNet
Betaling van het cursusgeld dient binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving of factuurdatum te zijn voldaan. 
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of factuurdatum dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

NTK & JOP Zomeracademie
Uiterlijk 10 dagen na de datum op de toelatingsmail dient het volledige cursusgeld voor de Zomeracademie (inclusief kennismakingsdag) te zijn voldaan. Als het na 10 dagen niet op de Neflac bankrekening staan, dan vervalt de plaats.
Mocht, om welke reden dan ook, deelname aan de Zomeracademie minder dan 10 dagen voor aanvang worden bevestigd, dan dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Alumniplusdag
Met de inschrijving voor de AlumniPLUSdag verplicht de inschrijver zich om het inschrijfgeld te betalen. Een inschrijving wordt pas in overweging genomen als het inschrijfgeld op de Neflac bankrekening staat. Mocht de deelnemer op de reservelijst worden geplaatst en uiteindelijk geen plaats krijgen, dan wordt het inschrijfgeld terug betaald.
Na bevestiging van deelname door Neflac dient het cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan, anders vervalt de plek. De peildatum voor de 10 dagen is de datum op de toelatingsmail.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van een cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Bankgegevens
Nederlandse Fluit Academie, Leersum
Triodos Bank, Zeist
rekeningnummer NL86 TRIO 0786 8953 73

ANNULERINGSREGELING
Als Neflac een cursus annuleert wordt het volledige cursusgeld terug betaald.

Annulering door de deelnemer:
Dag(deel) cursussen – geldt ook voor DocNet

 • bij annuleren tot 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
 • bij annuleren tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

NTK & JOP Zomeracademie

 • kan de deelnemer, om welke reden dan ook, toch niet aanwezig zijn bij de kennismakingsdag, dan wordt het bedrag niet terug betaald.
 • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de Zomeracademie is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Alumniplusdag

 • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID
Voor de deelnemers wordt door de organisatie geen verzekering afgesloten. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aan de deelnemer overkomen ziekte of ongevallen, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de stichting.

Geschillen
Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de deelnemer en de Nederlandse Fluit Academie, treedt het bestuur van de stichting Nederlandse Fluit Academie met de betreffende persoon (of de ouders) in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij uiterlijk een maand nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter is voorgelegd.

Verantwoordelijkheid
De organisatie realiseert zich dat zij ook minderjarigen onder haar hoede heeft. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Alleen vanaf 18 jaar mag met mate alcohol gedronken worden. Drugs zijn niet toegestaan, ook geen softdrugs. Roken is alleen buiten toegestaan. Er wordt ongemengd geslapen. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten en op eigen kosten naar huis reizen. De organisatie zal er alles aan doen om te voorkomen dat zich uitzonderlijke situaties voordoen.

Begeleiding
Voor de ouders: wanneer uw kind bij ons een cursus volgt, wilt u er zeker van zijn dat hij of zij perfect begeleid wordt. Ook als uw kind wat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld door een dieet, medicatie of een bijzondere situatie thuis. Laat u ons dat vooraf a.u.b. weten.

Bereikbaar
Tijdens de Zomeracademie is de organisatie 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. In de bevestigingsbrief aan de deelnemers zullen de telefoonnummers bekend gemaakt worden.
Wij vragen ook aan de deelnemers om ons een contactpersoon en telefoonnummer te geven voor het geval er iets met een deelnemer gebeurt.

PRIVACYBELEID

Wij slaan de gegevens die je via inschrijfformulieren of e-mail aan ons verstrekt op in onze database. We bewaren de gegevens tot wij een verzoek van jou ontvangen om de gegevens te verwijderen. We gebruiken de gegevens alleen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om eventueel met je te communiceren over die activiteiten. Om de gegevens die wij van jou bewaard hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kun je mailen naar info@neflac.nl.

Wij sturen een deelnemerslijst met woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer naar alle deelnemers van de betreffende activiteit. Als je dit niet op prijs stelt, laat het ons dan weten.

FOTO/VIDEO BELEID

Bij Neflac worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop deelnemers aan Neflac activiteiten en publiek mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, werving en voorlichtingsmateriaal. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Neflac gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind of een andere betrokkene desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. Bezwaar maken tegen het gebruik van foto/video materiaal kan schriftelijk bij Nederlandse Fluit Academie, Darthuizerweg 10, 3956 NK Leersum.
Richtlijnen:

 • Als deelnemers aan Neflac activiteiten niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • Neflac zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Voor de publicatie van foto’s (ook op de Neflac website) wordt niet van tevoren toestemming gevraagd aan deelnemers. Wanneer een betrokkene bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd.
 • Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het beeldmateriaal te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,− publicatie levert commercieel gezien schade op,− de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,− publicatie is schadelijk voor het imago,− het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.

Nederlandse Fluit Academie

Okeghemstraat 25 3L

1075 PK Amsterdam

info@neflac.nl

ANBI 8203.46.640

KvK 3025 2608

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 8953 73

BTW NL802346640B01